Zonnepanelen : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Het voorbije decennium heeft de zonne-energierevolutie al een niet te onderschatten impact gehad op de energiemarkt en het gebruik van zonnestroom zal een steeds belangrijkere rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.  De zon is een onuitputtelijke bron van energie, waarmee we zowel elektriciteit kunnen opwekken via zonnepanelen als thermische energie via zonneboilers om ons water voor sanitair en huishoudelijk gebruik op te warmen. Beide mogelijkheden worden uitvoering beschreven in afzonderlijke artikels van onze informatiegidsen.

Zonne-energie

Zonne-energie: ‘stroom van eigen kweek’

In amper vijf jaar tijd is in België het aantal geïnstalleerde PV-installaties verviervoudigd. Al die installaties samen produceren vandaag al 2,7 miljard kWh zonnestroom op jaarbasis, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 740.000 gemiddelde gezinnen of meer dan 15% van alle Belgische gezinnen samen. Het nodige cijferwerk van gespecialiseerde studies heeft aangetoond dat per kilowattuur zonnestroom een uitstoot van 400 gr CO2 vermeden wordt. Op jaarbasis betekent dit dat al deze zonnepanelen evenveel broeikasgassen besparen als de uitstoot van honderdduizenden auto’s!

Hoewel ons landje niet geweldig scoort wat betreft het jaarlijks aantal zonne-uren, kunnen we met een oppervlakte van 30 à 40 m2 zonnepanelen genoeg groene stroom produceren voor een doorsnee gezin.

Na Duitsland bekleedt België een vooraanstaande positie op het vlak van PV-installaties in West-Europa. Een internationale studie heeft uitgewezen dat in een West-Europees land gemiddeld 18 m2 dakoppervlakte en 6 m2 extra geveloppervlakte per inwoner beschikbaar is om zonnepanelen te voorzien. Omgerekend zou dit 25 à 30 % van het elektriciteitsverbruik kunnen realiseren en dat is een grote stap vooruit op het gebied van duurzame elektriciteitsproductie. Universiteiten en studiebureaus hebben tal van onafhankelijke studies gepubliceerd die aantonen dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk over te schakelen naar 100 % hernieuwbare, duurzame energie en dat dit ook technisch heel goed mogelijk is.

Een aantal organisaties en instellingen dragen hun steentje bij om het gebruik van eindige fossiele energiebronnen te beperken, want hun verbrandingsgassen verhogen het broeikaseffect en zijn op termijn nefast voor ons milieu. Intussen stellen we een kostprijsstijging van de fossiele en nucleaire stroomopwekkers vast tegenover een prijsdaling van groene stroom, o.a. dankzij het groeiende aantal PV-installaties.

 

Steek uw licht op bij overheidsinstellingen en organisaties die streven naar een duurzaam energiebeleid

  • VREG:  

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt is een onafhankelijke organisatie die in de gaten houdt of leveranciers en distributienetbeheerders de Vlaamse energiewetgeving stipt naleven, maar die ook  groenestroom- en warmtekrachtcertificaten toekent en waar iedereen terecht kan voor advies en informatie over de energiemarkt. Meer hierover leest u in een afzonderlijk artikel en in de statistieken op https://www.vreg.be/nl/groene-stroom.

  • ODE:

Deze Organisatie Duurzame Energie groepeert meer dan 300 bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties in technologieplatformen en werkgroepen waar ze de sectorbelangen behartigen en hun kennis uitwisselen.

 

  • PV-VLAANDEREN:

Deze sectorfederatie voor fotovoltaïsche zonne-energie werd opgericht in 2008 en vertegenwoordigt alle belangrijke marktspelers (leveranciers, installateurs, PV-installatieproducenten…). PV-Vlaanderen organiseert actief overleg met de VREG, distributienetbeheerders, de overheid en alle partijen die in Vlaanderen betrokken zijn bij fotovoltaïsche zonne-energie. Leden kunnen deelnemen aan themawerkgroepen, vergaderingen, studiedagen enz. Haar doel is iedereen te stimuleren om de CO2-voetafdruk tot zo goed als nihil te reduceren door het gebruik van eigen geproduceerde groene zonnestroom. Leden helpen mee om iedereen informatie te bieden over de nieuwste marktontwikkelingen, regelgevingen en steunmaatregelen.

 

 

Zonne-energie: de technologie van de toekomst

Een toekomst met een volledige groene energiebevoorrading is nog niet voor vandaag, maar een combinatie van zonnestroom uit zonnepanelen,  windenergie en biomassa-energie brengt ons al heel ver.

Er wordt ook hard gewerkt om een goed en betaalbaar systeem op de markt te brengen dat elektriciteit uit zonnestroom opslaat in batterijen. Werkende mensen zijn meestal afwezig op het moment dat de zon het meeste energie levert: de stroom gaat verloren of wordt afgeleid naar het distributienet en als de zon niet meer schijnt moet er soms extra (te betalen) energie van het distributienet worden afgenomen. Het is nu een beetje wachten op de doorbraak van deze technologie: daarvoor moet de aankoopprijs van zo’n batterij dalen, maar er is ook nood aan een slimmer distributienet, slimme meters en een herziening van de tariefstructuur.

In ieder geval zal in de toekomst het groeipotentieel voor groene energie blijven toenemen en grotendeels afkomstig zijn uit zonnestroom via zonnepanelen en –boilers, waardoor de kosten blijven dalen. 

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Zonnepanelen