Zonnepanelen : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Voor wie van plan is zonnepanelen te installeren, is het niet voldoende om een beslissing te baseren op enkele prijsoffertes. Omdat in Vlaanderen de energiemarkt voor elektriciteit en aardgas werd vrijgegeven in 2003, werd er in 2001 een overkoepelend orgaan in het leven geroepen, de VREG,  waar iedereen zijn licht kan opsteken in verband met energieproducenten, energieverdeling, distributienetbeheerders, werkmaatschappijen enz.

 

ZONNEPANELEN & VREG: een controlerende onafhankelijke organisatie

VREG staat voor Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. Vóór de elektriciteits- en aardgasmarkt werd vrijgegeven, hingen we voor ons energieverbruik af van de gemeentelijke intercommunales, zowel voor de verkoop als voor de infrastructuur (aanleg en onderhoud van leidingen enZonnepanelen-VREG kabels) van het distributienet. Door een omzetting van Europese Richtlijnen werd in Europa de vrijmaking van de markt opgelegd. Energieleveranciers probeerden klanten te werven door hun energie aan te bieden tegen scherpere prijzen dan de concurrentie of zwaaiden met een betere service. Het is echter niet op het prijzenbeleid dat deze Vlaamse Openbare Instelling toezicht houdt, maar via het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie heeft ze wel een toeziende, controlerende en adviserende functie. Het  bestuur, de bevoegdheden en taken zijn vastgelegd in het Energiedecreet en kunnen we als volgt samenvatten:

Taken:

 • toezicht houden op het naleven van de Vlaamse energiewetgeving door leveranciers en distributienetbeheerders en de energiemarkt op de voet volgen
 • klachten- en geschillenbehandeling en bemiddeling
 • toekenning van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten
 • advies en communicatie rond het reilen en zeilen in de energiemarkt
 • efficiënte informatie verstrekken over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest:
  • mogelijkheden die de vrijgemaakte energiemarkt biedt
  • verhuis en aansluiting van energie
  • verbruik en meteropnames
  • energiefactuur: samenstelling van de prijs
  • groene stroom en warmtekrachtkoppeling
  • zonnepanelen
  • etc.
  • aanbieden van de  V-TEST (online of telefonisch) om energieleveranciers te vergelijken.

 

Bevoegdheden:

 • bij overtreding van het Energiedecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten administratieve sancties opleggen.
 • aanduiden van distributienetbeheerders, die ze kunnen aanpassen of schrappen.
 • distributienetbeheerders toestemming verlenen om een contract af te sluiten met een werkmaatschappij (= aparte rechtspersoon zoals Eandis of Infrax, die zorgt voor de exploitatie van het distributienet en de openbare-dienst-verplichtingen – de voorwaarden waaraan een werkmaatschappij moet voldoen zijn vastgelegd in het Energiebesluit).
 • een methode voor tarifering vastleggen en de energie-distributienettarieven goedkeuren in het Vlaamse Gewest.
 • toekenning, wijziging en opheffing van leveringsvergunningen.
 • opstelling van een technische regelgeving voor het distributienetbeheer en de toegang ertoe.
 • toekenning en online beheer van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

 

Voor  het bepalen van sociale maximumprijzen of de goedkeuring van transmissienet- en vervoertarieven moet u de federale energieregulator CREG contacteren. Energiefacturen krijgt u van uw energieleverancier en de distributienetbeheerder staat  in voor aansluitingen en meterstanden.

 

ZONNEPANELEN & VREG: een instelling met een missie

De vrije energiemarkt moet transparant blijven en efficiënt en betrouwbaar werken. Daarop toezien is de taak van de VREG in het Vlaamse Gewest, maar ook in internationale context.  Deze onafhankelijke, onpartijdige instelling controleert en reguleert de energiedistributienetten, maar wil tegelijk een kenniscentrum zijn dat als bemiddelende gesprekspartner functioneert voor zowel de Vlaamse Overheid als voor de energieleveranciers en –verdelers, de werkmaatschappijen en alle particuliere en professionele energieverbruikers.

 

VREG: een bron van informatie en praktische tips voor wie  zonnepanelen installeert

In een afzonderlijk artikel van onze zonnepanelengids leest u alles over de actuele subsidieregeling.

Sedert de nieuwe regeling van 2014 verleent de VREG groenestroomcertificaten voor woningen (niet voor bedrijfsgebouwen). Eigenaars van nieuwe zonnepanelen komen enkel in aanmerking voor een gegarandeerde minimumprijs als ze voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals een efficiënte isolatie van dak en zoldervloer, het vermogen van de installatie moet afgestemd zijn op het verbruik (het AC-vermogen van de omvormers mag niet meer dan 10 kW bedragen). Het is dus zeker geen slimme zet om een (te) zware installatie te plaatsen, die het overschot aan energie terugstuurt naar het distributienet.

Na het installeren van uw zonnepanelen kan u het duidelijke stappenplan van de VREG volgen. Zij leggen ook het principe uit van de terugdraaiende teller, waarbij de meterstand wordt teruggedraaid wanneer uw zonnepanelen meer energie leveren dan dat wat u verbruikt.

Op https://www.vreg.be/nl/arei-keuring wordt u erop attent gemaakt dat uw ZP-installatie voor ingebruikname op veiligheid moet worden gekeurd, met vermelding van eventuele toekenning van certificaten. Een verslag  moet volledig zijn om aanvaard te worden door de netbeheerder. 

 

ZONNEPANELEN & VREG: FAQ

De voorbije jaren zijn subsidie- en premieregelingen, energienormen en de wetgeving daaromtrent constant aangepast. Dat is niet anders voor zonnepanelen.

Op de website  van de VREG via https://www.vreg.be/nl/search?Content=ZONNEPANELEN

 vindt u een antwoord op de meest uiteenlopende vragen in verband met de werking van zonnepanelen, hun vermogen, tarieven en certificaten, statistieken, EPB-normen enz…

Op een aparte FAQ-pagina https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/veelgestelde_vragen_prosumententarief.pdf wordt gedetailleerd uitgelegd wat het prosumententarief inhoudt en waarom dit wordt toegepast.

Kortom, de VREG heeft niet alleen een toeziende en controlerende functie, maar is ook een gouden wegwijzer voor wie in zijn woning energiebesparende maatregelen wil uitvoeren.

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Zonnepanelen