Meterstand

Vanaf februari 2014 is de subsidie van nieuwe zonnepanelen stop gezet. Bestaande installaties kunnen nog wel steeds groenestroomcertificaten ontvangen. Hoe zit het met het andere voordeel van zonnepanelen: de terugdraaiende teller? Blijft dit wel bestaan? U leest het hier. 

Wordt de terugdraaiende teller afgeschaft?

Nee, de terugdraaiende teller blijft gewoon bestaan. Bij kleine PV-installaties tot en met 10 KW zal de elektriciteitsmeter de energiebesparing door groene stroom van de zonnepanelen aftrekken van het klassieke verbruik. Dit is een groot voordeel voor de eigenaars van zonnepanelen.  De winst die met de terugdraaiende teller wordt behaald is doorgaans groter dan die van groenestroomcertificaten.

 

Hoe werkt de terugdraaiende teller?

Niet alle geproduceerde energie van zonnepanelen wordt altijd gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer menniet thuis is op een zonnige dag, dan gaat de opgewekte energie naar het openbare net. Maar ook het omgekeerde gebeurt. Wanneer men ‘s nachts geen energie produceert met de zonnepanelen, gebruikt men dus elektriciteit van het openbare net. In deze gevallen is de terugdraaiende teller een uitkomst.

 

De terugdraaiende teller werkt in twee richtingen:

  • Wanneer er elektriciteit van het net wordt gebruik, stijgt de meterstand
  • Wanneer er overtollig geproduceerde energie in het openbare net wordt geïnjecteerd, daalt de meterstand.

Houd er rekening mee dat er geen vergoeding wordt gegeven voor “teveel” geproduceerde groene energie. Als u meer energie produceert dan dat u verbruikt, zal op uw elektriciteitsfactuur worden aangegeven dat u 0 KWh heeft verbruikt.